Tan Thanh Phong Logo
Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Tân Thành Phong. Địa chỉ: 77 ĐƯỜNG 27, PHƯỜNG SƠN KỲ, QUẬN TÂN PHÚ, HCM. Tel: 08 – 38165148 / 38165149. Fax: 08 – 38165146. Email: office@tanthanhphong.com, phongnh@tanthanhphong.com.
Tìm kiếm :
SẢN PHẨM
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
LƯỢT TRUY CẬP
 
  Sản Phẩm: KRAUS & NAIMER >> Isolator
SWITCH CÓ HỘP BẢO VỆ

Tên sản phẩm:
SWITCH CÓ HỘP BẢO VỆ 

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Switch đóng cắt có hộp bảo vệ, dòng đóng cắt từ 16A-315A.

Hộp bảo vệ có IP66-IP67.

Chống nước, chống bụi, sử dụng tốt cho các công trình đặt ngoài trời.

MÃ HÀNG THÔNG DỤNG

 

ISOLATOR HỘP NHỰA ON/OFF - 3 CỰC - 4 CỰC - 6 CỰC …
   
2P+E ON-OFF
 
 
 
KF16 T202/SGZ003*KT12V
16A
KG20 T202/SGZ003*KS12V
25A
KG32 T202/SGZ003*KL52V
32A
 
 
3P+E+N ON-OFF
 
 
 
KF16 T203/SGZ003*KT12V
16A
KG20 T203/SGZ003*KS12V
25A
KG32 T203/SGZ003 *KL52V
32A
KG41T203/SGZ003*KL12V
40A
KH63 T207/SGZ00 *KL72V
63A
KG80 T203/SGZ003*KL72V
80A
KG100 T205/SGZ003*9P66
100A
KG105 T205/SGZ003*9P66
125A
KG161 T205/SGZ003*9P66
160A
KG211 T205/SGZ003*9P66
200A
KG251 T205/SGZ003*9P66
250A
KG316 T205/SGZ003*9P66
315A
9S KE401K300P65 SIS0002
400A
9S KE631K300P65 SIS0002
630A
9S KE800K300P65 SIS0002
800A
9S KE1250K300P6 SIS0002
1250A
 
 
4P+E ON-OFF
 
 
 
KF16 T204/SGZ003*KT12V
16A
KG20 T204/SGZ003*KS12V
25A
KG32 T204/SGZ003 *KL52V
32A
KG41 T204/SGZ003*KL12V
40A
KH63 T204/SGZ003*KL72V
63A
KG80 T204/SGZ003*KL72V
80A
KG100 T204/SGZ003*9P66
100A
KG105 T204/SGZ003*9P66
125A
KG161 T204/SGZ003*9P66
160A
KG211 T204/SGZ003*9P66
200A
KG251 T204/SGZ003*9P66
250A
KG316 T204/SGZ03*9P66
315A
9S KE401K400P65 SIS0001
400A
9S KE631K400P65 SIS0001
630A
9S KE800K400P65 SIS0001
800A
9S KE1250K400P65 SIS0001
1250A
 
 
6P+E ON-OFF
 
 
 
KF16B T206/SGZ003*9P66
16A
KG20B T206/SGZ003*9P66
25A
KG32B T206/SGZ003*9P66
32A
KG41B T206/SGZ003*9P66
40A
KG80C T206/SGZ003*9P66
80A
KG100C T206/SGZ003*9P66
100A
KG105C T206/SGZ003*9P66
125A
KG161 T206/SGZ003*9P66
160A
 
 
ISOLATOR HỘP NHỰA 1-OFF-2 - 3 CỰC - 4 CỰC - 6 CỰC …
 
 
3P 1-OFF-2
 
 
 
KG20B T903/SGZ003*9P66
25A
KG32B T903/SGZ003*9P66
32A
KG41B T903/SGZ003*9P66
40A
KG80C T903/SGZ003*9P66
80A
KG100C T903/SGZ003*9P66
100A
KG105C T903/SGZ003*9P66
125A
KG162 T903/SGZ003*9P66
160A
 
 
4P 1-OFF-2
 
 
 
KG20B T904/SGZ003*9P66
25A
KG32B T904/SGZ003*9P66
32A
KG41B T904/SGZ003*9P66
40A
KG80C 904/SGZ003*9P66
80A
KG100C T904/SGZ003*9P66
100A
KG105C T904/SGZ003*9P66
125A
KG162 T904/SGZ003*9P66
160A
9S KE252K950P65 SIS0001
250A
9S KE402K950P65 SIS0001
400A
9S KE632K950P65 SIS0001
630A

 
 
NHÀ PHÂN PHỐI


ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI


TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sản phẩm mới   |   Dịch vụ - Dự án   |   Chứng nhận   |   Tài liệu kỹ thuật   |   Tuyển dụng   |   Liên hệ
Copyright © 2008-2013 Tan Thanh Phong. Thiết kế website bởi AVA Domain Hosting