Tan Thanh Phong Logo
Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Tân Thành Phong. Địa chỉ: 77 ĐƯỜNG 27, PHƯỜNG SƠN KỲ, QUẬN TÂN PHÚ, HCM. Tel: 08 – 38165148 / 38165149. Fax: 08 – 38165146. Email: office@tanthanhphong.com, phongnh@tanthanhphong.com.
Tìm kiếm :
SẢN PHẨM
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
LƯỢT TRUY CẬP
 
  Sản Phẩm: KRAUS & NAIMER >> Main Switch
Khóa đóng cắt

Tên sản phẩm:
Khóa đóng cắt 

CHI TIẾT SẢN PHẨM

- Main switch là khóa sử dụng đóng cắt ON/OFF hoặc lọai chuyển nguồn 1-OFF-2.

- Đóng cắt ON/OFF 3P, 3P+N, 4P, 6P, 8P

- Chuyển nguồn 1-OFF-2, 3P hoặc 4P

- Main switch có 2 lọai : lắp trên mặt tủ hoặc lắp trên dinrail

- Tay điều khiển có khóa bảo vệ hoặc bình thường.

- Dòng đóng cắt từ 16A - 1250A

MÃ HÀNG THÔNG DỤNG

 

MAIN SWITCH - KHÓA ON-OFF , 1-OFF-2 , 3 CỰC / 4 CỰC
CODE
DESCRIPTION
KG20B-T303/SGZ001VE
3P/ON-OFF+M280D
KG20B-T203/SGZ002VE
3P/ON-OFF+M280D/V840G
KG20B-T304/SGZ001VE
4P/ON-OFF+M280D
KG20B-T204/SGY002VE
4P/ON-OFF+M280D/V840G
KG20B-T303/SGZ621E
3P ON-OFF
KG20B-T203/SGY006E
3P ON-OFF+V840G
KG20B-T304/SGZ621E
4P ON-OFF
KG20B-T204/SGY006E
4P ON-OFF+V840G
KG20B-T306/SGY621E
6P ON-OFF
KG20B-T306/SGY001VEB
6P/ON-OFF+M280D
KG20B/T206/SGZ002VEB
6P/ON-OFF+M280D/V840G
KG20B/T206/SGY006E
6P ON-OFF+V840G
 
 
KG25B-T903/SGY620E
3P 1-OFF-2
KG25B-T903/SGZ001VEB
3P 1-OFF-2+M280D
KG25B-T904/SGY620E
4P 1-OFF-2
KG25B-T904/SGZ001VEB
4P 1-OFF-2+M280D
 
 
KG32B-T303/SGZ001VE
3P/ON-OFF+M280D
KG32B-T203/SGZ002VE
3P/ON-OFF+M280D/V840G
KG32B-T304/SGZ001VE
4P/ON-OFF+M280D
KG32B-T204/SGY002VE
4P/ON-OFF+M280D/V840G
KG32B-T303/SGZ621E
3P ON-OFF
KG32B-T203/SGY006E
3P ON-OFF+V840G
KG32B-T304/SGY621E
4P ON-OFF
KG32B-T204/SGY006E
4P ON-OFF+V840G
KG32B-T306/SGZ621E
6P ON-OFF
KG32B-T306/SGY001VEB
6P/ON-OFF+M280D
KG32B/T206/SGZ002VEB
6P/ON-OFF+M280D/V840G
KG32B/T206/SGY006E
6P ON-OFF+V840G
KG32B-T903/SGY620E
3P 1-OFF-2
KG32B-T903/SGZ001VEB
3P 1-OFF-2+M280D
KG32B-T904/SGY620E
4P 1-OFF-2
KG32B-T904/SGZ001VEB
4P 1-OFF-2+M280D
 
 
KG41B-T303/SGZ621E
3P[ ON-OFF
KG41B-T303/SGZ001VE
3P/ON-OFF+M280D
KG41B-T203/SGZ002VE
3P/ON-OFF+M280D/V840G
KG41B-T203/SGY006E
3P ON-OFF+V840G
KG41B-T304/SGZ621E
4P ON-OFF
KG41B-T304/SGZ001VE
4P/ON-OFF+M280D
KG41B-T204/SGY002VE
4P/ON-OFF+M280D/V840G
KG41B-T204/SGY006E
4P/ON-OFF+V840G
KG41B-T306/SGY621E
6P ON-OFF
KG41B-T306/SGY001VE
6P/ON-OFF+M280D
KG41B-T206/SGZ002VE
6P/ON-OFF+M280D/V840G
KG41B-T206/SGY006E
6P ON-OFF+V840G
KG41B-T903/SGY620E
3P 1-OFF-2
KG41B-T903/SGZ001VE
3P 1-OFF-2+M280D
KG41B-T904/SGY620E
4P 1-OFF-2
KG41B-T904/SGZ001VE
4P 1-OFF-2+M280D
 
 
KG64B-T303/SGZ621E
3P ON-OFF
KG64B-T303/SGZ001VE
3P/ON-OFF+M280D
KG64B-T203/SGZ002VE
3P/ON-OFF+M280D/V840G
KG64B-T203/SGY006E
3P ON-OFF+V840G
KG64B-T304/SGZ621E
4P ON-OFF
KG64B-T304/SGZ001VE
4P/ON-OFF+M280D
KG64B-T204/SGY002VE
4P/ON-OFF+M280D/V840G
KG64B-T204/SGY006E
4P/ON-OFF+M280D
KG64B-T306/SGY621E
6P ON-OFF
KG64B-T306/SGY001VE
6P/ON-OFF+M280D
KG64B-T206/SGZ002VE
6P/ON-OFF+M280D/V840G
KG64B-T206/SGY006E
6P ON-OFF+V840G
KG64B-T903/SGY620E
3P 1-OFF-2
KG64B-T903/SGZ001VE
3P 1-OFF-2+M280D
 KG64B-T904/SGY620E
4P 1-OFF-2
KG64B-T904/SGZ001VE
4P 1-OFF-2+M280D
 
 
KH63-T303/SGZ621E
3P ON-OFF
KH63-T303/SGZ001VE
3P/ON-OFF+M280D
KH63-T203/SGZ002VE
3P/ON-OFF+M280D/V840G
KH63-T203/SGY006E
3P ON-OFF+V840G
KH63-T304/SGZ621E
4P ON-OFF
KH63-T304/SGZ001VE
4P/ON-OFF+M280D
KH63-T204/SGY002VE
4P/ON-OFF+M280D/V840G
KH63-T204/SGY006E
4P/ON-OFF+M280D
 
 
KG80-T303/SGZ621E
3P ON-OFF
KG80-T303/SGZ001/VE
3P/ON-OFF+M280D
KG80-T203/SGZ002VE
3P/ON-OFF+M280D/V840G
KG80-T203/SGY006E
3P ON-OFF+V840G
KG80-T304/SGZ621E
4P ON-OFF
KG80-T304/SGZ001VE
4P/ON-OFF+M280D
KG80-T204/SGY002VE
4P/ON-OFF+M280D/V840G
KG80-T204/SGY006E
4P/ON-OFF+V840G
KG80C-T306/SGY621E
6P ON-OFF
KG80C-T306/SGY001VE
6P/ON-OFF+M280D
KG80C-T206/SGZ002VE
6P/ON-OFF+M280D/V840G
KG80C-T206/SGY006E
6P ON-OFF+V840G
KG80C-T903/SGY620E
3P 1-OFF-2
KG80C-T903/SGZ001VE
3P 1-OFF-2+M280D
KG80C-T904/SGY620E
4P 1-OFF-2
KG80C-T904/SGZ001VE
4P 1-OFF-2+M280D
 
 
KG100-T303/SGZ621E
3P ON-OFF
KG100-T303/SGZ001VE
3P/ON-OFF+M280D
KG100-T203/SGZ002VE
3P/ON-OFF+M280D/V840G
KG100-T203/SGY006E
3P ON/OFF+V840G
KG100-T304/SGZ621E
4P ON-OFF
KG100-T304/SGZ001VE
4P/ON-OFF+M280D
KG100-T204/SGY002VE
4P/ON-OFF+M280D/V840G
KG100-T204/SGY006E
4P/ON-OFF+M280D
KG100C-T306/SGY621E
6P ON-OFF
KG100C-T306/SGY001VE
6P/ON-OFF+M280D
KG100C-T206/SGZ002VE
6P/ON-OFF+M280D/V840G
KG100C-T206/SGY006E
6P ON-OFF+V840G
KG100C-T903/SGY620E
3P 1-OFF-2
KG100C-T903/SGZ001VE
3P 1-OFF-2+M280D
KG100C-T904/SGY620E
4P 1-OFF-2
KG100C-T904/SGZ001VE
4P 1-OFF-2+M280D
 
 
KG105 T203/SGY006E
3P ON/OFF+V840G
KG105 T303/SGZ001VE
3P/ON-OFF+M280D
KG105 T203/SGZ002VE
3P/ON-OFF+M280D/V840G
KG105 T204/SGY006E
4P/ON-OFF+V840G
KG105 T304/SGZ001VE
4P/ON-OFF+M280D
KG105 T204/SGY002VE
4P/ON-OFF+M280D/V840G
KG105C T306/SGY001VE
6P/ON-OFF+M280D
KG105C T206/SGZ002VE
6P/ON-OFF+M280D/V840G
KG105C T903/SGZ001VE
3P 1-OFF-2+M280D
KG105C T904/SGZ001VE
4P 1-OFF-2+M280D
 
 
KG126-T303/SGZ001VE
3P/ON-OFF+M280D
KG126-T103/SGZ002VE
3P/ON-OFF+M280D/V840G
KG126-T304/SGZ001VE
4P/ON-OFF+M280D
KG126-T104/SGY002VE
4P/ON-OFF+M280D/V840G
KG126-T306/SGY001VE
6P/ON-OFF+M280D
KG126-T106/SGY002VE
6P/ON-OFF+M280D/V840G
KG127-T903/SGZ001VE
3P 1-OFF-2+280D
KG127-T904/SGZ001VE
3P 1-OFF-2+M280D
KG161-T303/SGZ001VE
3P/ON-OFF+M280D
KG161-T103/SGZ002VE
3P/ON-OFF+M280D/V840G
KG161-T304/SGZ001VE
4P/ON-OFF+M280D
KG161-T104/SGY002VE
4P/ON-OFF+M280D/V840G
KG161-T306/SGY001VE
6P/ON-OFF+M280D
KG161-T106/SGY002VE
6P/ON-OFF+M280D/V840G
KG162-T903/SGZ001VE
3P 1-OFF-2+M280D
KG162-T904/SGZ001VE
3P 1-OFF-2+M280D
 
 
KG251-T303/SGZ001VE
3P/ON-OFF+M280D
KG251-T103/SGZ002VE
3P/ON-OFF+M280D/V840G
KG251-T304/SGZ001VE
4P/ON-OFF+M280D
KG251-T104/SGY002VE
4P/ON-OFF+M280D/V840G
KG316-T303/SGZ001VE
3P/ON-OFF+M280D
KG316-T103/SGZ002VE
3P/ON-OFF+M280D/V840G
KG316-T304/SGZ001VE
4P/ON-OFF+M280D
KG316-T104/SGY002VE
4P/ON-OFF+M280D/V840G
 
 
9S KE252K950 SIS0001
250A/4P 1-OFF-2
9S KE401K300 SIS0001
400A/3P ON-OFF
9S KE401K400 SIS0001
400A/4P ON-OFF
9S KE402K950 SIS0001
400A/4P 1-OFF-2
9S KE631K300 SIS0001
630A/3P ON-OFF
9S KE631K400 SIS0001
630A/4P ON-OFF
9S KE632K950 SIS0001
630A/4P 1-OFF-2
9S KE800K300 SIS0001
800A/3P ON-OFF
9S KE800K400 SIS0001
800A/4P ON-OFF
9S KE802K950 SIS0001
800A/4P 1-OFF-2
9S KE1250K300 SIS0001
1250A/3P ON-OFF
9S KE1250K400 SIS0001
1250A/4P ON-OFF
9S KE1252K950 SIS0001
1250A/4P 1-OFF-2

NHÀ PHÂN PHỐI


ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI


TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sản phẩm mới   |   Dịch vụ - Dự án   |   Chứng nhận   |   Tài liệu kỹ thuật   |   Tuyển dụng   |   Liên hệ
Copyright © 2008-2013 Tan Thanh Phong. Thiết kế website bởi AVA Domain Hosting