Tan Thanh Phong Logo
Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Tân Thành Phong. Địa chỉ: 77 ĐƯỜNG 27, PHƯỜNG SƠN KỲ, QUẬN TÂN PHÚ, HCM. Tel: 08 – 38165148 / 38165149. Fax: 08 – 38165146. Email: office@tanthanhphong.com, phongnh@tanthanhphong.com.
Tìm kiếm :
SẢN PHẨM
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
LƯỢT TRUY CẬP
 
  Sản Phẩm: KRAUS & NAIMER >> Switch Điều Khiển
Khóa điều khiển

Tên sản phẩm:
Khóa điều khiển 

CHI TIẾT SẢN PHẨM

- Khóa điều khiển bao gồm tất cả các lọai khóa sử dụng trên tủ bảng điện.

- Dòng điều khiển từ 10A - 2400A

- Khóa điều khiển có tối đa 12 vị trí và 24 tiếp điểm cho họ " CA " ; 18 vị trí và 24 tiếp điểm cho họ " C " ; 36 vị trí và 48 tiếp điểm cho họ " A ".

- Tiếp điểm thường được mạ bạc và vàng khi sử dụng cho điện áp thấp.

- Tiếp điểm được thiết kế bảo vệ ngón tay người sử dụng.

- Nhựa sử dụng tạo nên khóa là lọai chống cháy, không tạo ra khí độc.

- Khóa K&N đạt đầy đủ tiêu chuẩn khách hàng yêu cầu.

MÃ HÀNG THÔNG DỤNG

 

 

CODE
DESCRIPTION
 
 
CA10-A002-600E
Voltmeter 2pole On-Off-On-Off-On (360 độ)
CA10-A004-600E
Voltmeter 3P, 3 w O-RS-ST-TR
CA10-A004-620E
Voltmeter 3P, 3 w Off-L1L2-L2L3-L3L1
CA10-A004-621E
Voltmeter 3P 3w   Off-L1L2-L2L3-L3L1
CA10-A004-622E
Voltmeter 3P, 3 w Off-RY-YB-BR
CA10-A004-623E
Voltmeter 3P, 3 w Off-RY-YB-BR
CA10-A004-624E
Voltmeter 3P 3w   O-L1-L2-L2-L3-L3-L1
 
 
CA10-A005-600E
Voltmeter 3P, 4w   O-RO-SO-TO
CA10-A005-620E
Voltmeter 3P, 4w   Off-L1-N-L2-N-L3-N
CA10-A005-621E
Voltmeter 3P 4w   Off-L1-N-L2-N-L3-N
CA10-A005-622E
Voltmeter 3P, 4w   Off-RN-YN-BN
CA10-A005-623E
Voltmeter 3P, 4w   O-L1-N-L2-N-L3-N
 
 
CA10-A007-600E
Voltmeter 3P, 3 w (4W) TR-ST-RS-O-RO-SO-TO
CA10-A007-620E
Voltmeter 3P, 3 w (4W) L3L1-L2L3-L1L2-Off-L1-N-L2-N-L3-N
CA10-A007-621E
Voltmeter 3P, 3 w (4W) L3L1-L2L3-L1L2-Off-L1-N-L2-N-L3-N
CA10-A007-622E
Voltmeter 3P, 3 w (4W) BR-YB-RY-Off-RN-YN-BN
CA10-A007-623E
Voltmeter 3P, 3 w (4W) BR-YB-RY-Off-RN-YN-BN
CA10-A007-624E
Voltmeter 3P, 3 w (4W) L3-L1-L2-L3-L1-L2-O-L1-N-L2-N-L3-N
 
 
CA10-A008-600E
Voltmeter 3P độc Lập TR-ST-RS-O-RS-ST-TR
CA10-A008-620E
Voltmeter 3P độc Lập   L3L1-L2L3-L1L2-Off-L1L2-L2L3-L3L1
CA10-A008-621E
Voltmeter 3P độc Lập   L3L1-L2L3-L1L2-Off-L1L2-L2L3-L3L1
CA10-A008-622E
Voltmeter 3P độc Lập   L3-L--L2-L3-L1-L2-O-L1-L2-L2-L3-L3-L1
 
 
CA10-A010-600E
Voltmeter 3P độc Lập   L3-L1-L2-L3-L1-L2-O-L1-L2-L2-L3-L3-L1
CA10-A010-620E
Voltmeter 3P&1P Trung Lập   TR-ST-RS-O-RO
CA10-A010-621E
Voltmeter 3P&1P Trung Lập   L3L1-L2L3-L1L2-OFF-L1-N
CA10-A010-622E
Voltmeter 3P&1P Trung Lập   L3L1-L2L3-L1L2-OFF-L1-N
 
 
CA10-A011-600E
Voltmeter 3P, 3 w , Off / 1-2 - 2-3 - 3-1
 
 
CA10-A017-600E
Ammeter 3P, 3 ct , 1pole 1 -2 - 3
CA10-A017-620E
Ammeter 3P, 3 ct , 1pole 1 -2 - 3
CA10-A019-600E
Ammeter 3P, 3 ct , 2pole 1 -2 - 3
CA10-A019-620E
Ammeter 3P, 3 ct , 2pole 1 -2 - 3
 
 
CA10-A021-600E
Ammeter 3P, 2ct, 1pole 3 - off - 1 - 2
CA10-A021-620E
Ammeter 3P, 2ct, 1pole 3 - off - 1 - 2
 
 
CA10-A023-600E
Voltmeter 3P, 3 w RS-ST-TR
CA10-A023-620E
Voltmeter 3P, 3 w L1-L2- L2-L3- L3-L1
 
 
CA10-A025-600E
Voltmeter 3P, 3 w (4W) TR-ST-RO-SO-TO
CA10-A025-620E
Voltmeter 3P, 3 w (4W) L3-L1- L2-L3- L1-L2 -L1-N -L2-N -L3-N
 
 
CA10-A027-600E
Volt-ammeter 3P, 3ct ph1 -ph2 -ph3 - Off
CA10-A028-600E
Volt-ammeter 3P, 3ct 1 - 2 - 3 -4
CA10-A033-600E
Volt-ammeter 3P, 4W, 3 ct , Off - 1 -2 - 3
CA10-A035-600E
Volt-ammeter 3P, 3 W, 3 ct, Off - 1 - 2 - 3
CA10-A036-600E
Ammeter - 1pole , 4ct , 4 - 1 - 2 - 3
CA10-A036-620E
Ammeter - 1pole , 4ct , 4 -1 - 2 -3
CA10-A037-600E
Ammeter - 2pole , 2ct 1 - 0 - 2
CA10-A037-620E
Ammeter - 2pole , 2ct 1 - Off - 2
CA10-A037-621E
Ammeter - 2pole , 2ct 1 - Off - 2
CA10-A038-600E
Ammeter - 2pole , 2ct 3 - 0 - 1 - 2
CA10-A038-620E
Ammeter - 2pole , 2ct 3 - Off - 1 - 2
CA10-A038-621E
Ammeter - 2pole , 2ct 3 - Off - 1 - 2
CA10-A039-600E
Ammeter - 2pole , 4ct 4 - 1 - 2 - 3
CA10-A039-620E
Ammeter - 2pole , 4ct 4 - 1 - 2 - 3
CA10-A046-600E
Ammeter - 1pole , 1ct   0 - 1
CA10-A046-620E
Ammeter - 1pole , 1ct   Off / On
CA10-A046-621E
Ammeter - 1pole , 1ct   Off / On
CA10-A048-600E
Ameter - 1pole , 3ct 3 - 0 - 1 - 2
CA10-A048-620E
Ammeter - 1pole , 3ct 3 - 0ff -1 -2
CA10-A048-621E
Ammeter - 1pole , 3ct B - OFF- R -Y
CA10-A048-622E
Ammeter - 1pole , 3ct B - OFF- R -Y
CA10-A048-623E
Ammeter - 1pole , 3ct   3 - Off - 1 - 2
 
 
 
 
CA10-A100-6..E
on / off Switches   1 pole   1 - 2
CA10-A101-6..E
on / off Switches   2 pole   1 - 2
CA10-A102-6..E
on / off Switches   3 pole   1 - 2
CA10-A103-6..E
on / off Switches   4 pole   1 - 2
CA10-A120-6..E
Switches chuyển vị trí 1pole   1 - 2
CA10-A121-6..E
Switches chuyển vị trí 2pole   1 - 2
CA10-A122-6..E
Switches chuyển vị trí 3pole   1 - 2
CA10-A123-6..E
Switches chuyển vị trí 4pole   1 - 2
CA10-A150-600E
Vol-control ral , off - lower
CA10-A174-600E
Stop Switch , stop
CA10-A175-600E
Start Switch , start
CA10-A176-600E
Stop / start Switch   1pole , stop - start
CA10-A177-600E
Control Switch, start , 1 - 0 -2 - start
CA10-A177-620E
Control Switch, start , 1 - 0ff - 2 - start
CA10-A178-600E
Control Switch, 0 - 1 - start
CA10-A178-620E
Control Switch, off - run - start
CA10-A179-600E
Control Switch, 1 - 0 - 2
CA10-A179-620E
Control Switch, 1 - 0ff - 2
CA10-A182-600E
Control Switch, start , 1 - 0 -2 - start
CA10-A182-620E
Control Switch, start , 1 - 0ff- 2 - start
CA10-A183-600E
Control Switch, 2pole , stop - start
 
 
 
 
CA10-A190-600E
Control Switch,có đèn báo hiệu, có rãnh trượt , không có mặt số
CA10-A192-600E
Control Switch,có đèn báo hiệu, không rãnh trượt, không có mặtsố
 
 
 
 
CA10-A200-600E
On/Off Switches 60 (độ) 1pole , 0 - 1
CA10-A200-620E
On/Off Switches 60 (độ) 1pole , 0ff - on
CA10-A200-621E
On/Off Switches 60 (độ) 1pole , 0ff - on
CA10-A200-622E
On/Off Switches 60 (độ) 1pole , FRAN - TILL
CA10-A200-623E
On/Off Switches 60 (độ) 1pole , FRAN - TILL
CA10-A200-624E
On/Off Switches 60 (độ) 1pole , FRAN - TILL (HUVUDBRYTARE)
CA10-A200-625E
On/Off Switches 60 (độ) 1pole , O - 1 (HUVUDBRYTARE)
CA10-A201-600E
On/Off Switches 60 (độ) 2pole , 0 - 1
CA10-A201-620E
On/Off Switches 60 (độ) 2pole , 0ff - on
CA10-A201-621E
On/Off Switches 60 (độ) 2pole , 0ff - on
CA10-A201-622E
On/Off Switches 60 (độ) 2pole , FRAN - TILL
CA10-A201-623E
On/Off Switches 60 (độ) 2pole , FRAN - TILL
CA10-A201-624E
On/Off Switches 60 (độ) 2pole , FRAN - TILL (HUVUDBRYTARE)
CA10-A201-625E
On/Off Switches 60 (độ) 2pole , O - 1 (HUVUDBRYTARE)
CA10-A202-600E
On/Off Switches 60 (độ) 3pole , 0 - 1
CA10-A202-620E
On/Off Switches 60 (độ) 3pole , 0ff - on
CA10-A202-621E
On/Off Switches 60 (độ) 3pole , 0ff - on
CA10-A202-622E
On/Off Switches 60 (độ) 3pole , FRAN - TILL
CA10-A202-623E
On/Off Switches 60 (độ) 3pole , FRAN - TILL
CA10-A202-624E
On/Off Switches 60 (độ) 3pole , FRAN - TILL (HUVUDBRYTARE)
CA10-A202-625E
On/Off Switches 60 (độ) 3pole , O - 1 (HUVUDBRYTARE)
CA10-A202-626E
On/Off Switches 60 (độ) 3pole , 0 - 1 tay cầm màu đỏ
CA10-A203-600E
On/Off Switches 60 (độ) 4pole , 0 - 1
CA10-A203-620E
On/Off Switches 60 (độ) 4pole , 0ff - on
CA10-A203-621E
On/Off Switches 60 (độ) 4pole , 0ff - on
CA10-A203-622E
On/Off Switches 60 (độ) 4pole , FRAN - TILL
CA10-A203-623E
On/Off Switches 60 (độ) 4pole , FRAN - TILL
CA10-A203-624E
On/Off Switches 60 (độ) 4pole , FRAN - TILL (HUVUDBRYTARE)
CA10-A203-625E
On/Off Switches 60 (độ) 4pole , O - 1 (HUVUDBRYTARE)
CA10-A204-6..E
On/Off Switches 30 (độ) 1pole , 0ff - on
CA10-A205-6..E
On/Off Switches 30 (độ) 2pole , 0ff - on
CA10-A206-6..E
On/Off Switches 30 (độ) 3pole , 0ff - on
CA10-A207-6..E
On/Off Switches 30 (độ) 4pole , 0ff - on
CA10-A208-600E
On/Off Switches 360 (độ) 3pole, 1 - 0 - 1 - 1
CA10-A208-620E
On/Off Switches 360 (độ) 3pole, On - Off - On - Off
 
 
 
 
CA10-A210-600E
 60 (độ) off ở giữa 1pole 1 - 0 - 2
CA10-A210-620E
 60 (độ) off ở giữa 1pole 1 - 0ff - 2
CA10-A210-621E
 60 (độ) off ở giữa 1pole HAND - 0 - AUTO
CA10-A210-622E
 60 (độ) off ở giữa 1pole HAND - 0 - AUTO
CA10-A210-623E
 60 (độ) off ở giữa 1pole MAN - OFF - AUTO
CA10-A210-624E
 60 (độ) off ở giữa 1pole AUTO - OFF - HAND
CA10-A211-600E
 60 (độ) off ở giữa 2pole 1 - 0 - 2
CA10-A211-620E
 60 (độ) off ở giữa 2pole 1 - 0ff - 2
CA10-A211-621E
 60 (độ) off ở giữa 2pole HAND - 0 - AUTO
CA10-A211-622E
 60 (độ) off ở giữa 2pole HAND - 0 - AUTO
CA10-A211-623E
 60 (độ) off ở giữa 1pole MAN - OFF - AUTO
CA10-A211-624E
 60 (độ) off ở giữa 2pole AUTO - OFF - HAND
CA10-A212-600E
 60 (độ) off ở giữa 3pole 1 - 0 - 2
CA10-A212-620E
 60 (độ) off ở giữa 3pole 1 - 0ff - 2
CA10-A212-621E
 60 (độ) off ở giữa 3pole HAND - 0 - AUTO
CA10-A212-622E
 60 (độ) off ở giữa 3pole HAND - 0 - AUTO
CA10-A212-623E
 60 (độ) off ở giữa 3pole MAN - OFF - AUTO
CA10-A212-624E
 60 (độ) off ở giữa 3pole AUTO - OFF - HAND
CA10-A213-600E
 60 (độ) off ở giữa 4pole 1 - 0 - 2
CA10-A213-620E
 60 (độ) off ở giữa 4pole 1 - 0ff - 2
CA10-A213-624E
 60 (độ) off ở giữa 4pole AUTO - OFF - HAND
 
 
 
 
CA10-A214-600E
 1pole 1 - 0 - 2, Có lò xo trả về
CA10-A214-620E
 1pole 1 - 0ff - 2, Có lò xo trả về
CA10-A215-600E
 2pole 1 - 0 - 2, Có lò xo trả về
CA10-A215-620E
 2pole 1 - 0ff - 2, Có lò xo trả về
CA10-A216-600E
 3pole 1 - 0 - 2, Có lò xo trả về
CA10-A216-620E
 3pole 1 - 0ff - 2, Có lò xo trả về
 
 
 
 
CA10-A218-600E
 1pole 1 - 0 - 2 có v trí off 90 ( độ)
CA10-A218-620E
 1pole 1 - 0ff - 2 có v trí off 90 ( độ)
CA10-A219-600E
 2pole 1 - 0 - 2 có v trí off 90 ( độ)
CA10-A219-620E
 2pole 1 - 0ff - 2 có v trí off 90 (độ)
CA10-A220-600E
 1pole 1 - 2 không có v trí 0ff 60 (độ)
CA10-A221-600E
 2pole 1 - 2 không có v trí 0ff 60 (độ)
CA10-A222-600E
 3pole 1 - 2 không có v trí 0ff 60 (độ)
CA10-A223-600E
 4pole 1 - 2 không có v trí 0ff 60 (độ)
CA10-A228-600E
 3pole 1 - 0 - 2 tự trả về vị trí off
CA10-A228-620E
 3pole 1 - 0ff - 2 tự trả về vị trí off
 
 
 
 
CA10-A230-600E
 1pole 3bước 1-2-3
CA10-A231-600E
 1pole 4bước 1-2-3-4
CA10-A232-600E
 1pole 5bước 1-2-3-4-5
CA10-A233-600E
 1pole 6bước 1-2-3-4-5-6
CA10-A234-600E
 1pole 7bước 1-2-3-4-5-6-7
CA10-A235-600E
 1pole 8bước 1-2-3-4-5-6-7-8
CA10-A236-600E
 1pole 9bước 1-2-3-4-5-6-7-8-9
CA10-A237-600E
 1pole 10bước 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
CA10-A238-600E
 1pole 11bước 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
CA10-A239-600E
 1pole 12bước 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
CA10-A240-600E
 1pole 2bước 0-1-2 có v trí off
CA10-A240-620E
 1pole 2bước 0ff-1-2 có v trí off
CA10-A241-600E
 1pole 3bước 0-1-2-3 có v trí off
 
 
CA10-A241-620E
 1pole 2bước 0ff-1-2-3 có v trí off
CA10-A241-621E
 1pole 2bướcAUS-AUTO-AUF-ZU
CA10-A242-600E
 1pole 4bước 0-1-2-3-4 có v trí off
CA10-A242-620E
 1pole 4bước 0ff-1-2-3-4 có v trí off
CA10-A243-600E
 1pole 5bước 0-1-2-3-4-5 có v trí off
CA10-A243-620E
 1pole 5bước 0ff-1-2-3-4-5 có v trí off
CA10-A244-600E
 1pole 6bước 0-1-2-3-4-5-6 có v trí off
CA10-A244-620E
 1pole 6bước 0ff-1-2-3-4-5-6 có v trí off
CA10-A245-600E
 1pole 7bước 0-1-2-3-4-5-6-7 có v trí off
CA10-A245-620E
 1pole 7bước 0ff-1-2-3-4-5-6-7 có v trí off
CA10-A246-600E
 1pole 8bước 0-1-2-3-4-5-6-7-8 có v trí off
CA10-A246-620E
 1pole 8bước 0ff-1-2-3-4-5-6-7-8 có v trí off
CA10-A247-600E
 1pole 9bước 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 có v trí off
CA10-A247-620E
 1pole 9bước 0ff-1-2-3-4-5-6-7-8-9 có v trí off
CA10-A248-600E
 1pole 10bước 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 có v trí off
CA10-A248-620E
 1pole 10bước 0ff-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 có v trí off
CA10-A249-600E
 1pole 11bước 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 có v trí off
CA10-A249-620E
 1pole 11bước 0ff-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 có v trí off
CA10-A250-600E
 2pole 3bước 1-2-3 không có off
CA10-A251-600E
 2pole 4bước 1-2-3-4 không có off
CA10-A252-600E
 2pole 5bước 1-2-3-4-5 không có off
CA10-A253-600E
 2pole 6bước 1-2-3-4-5-6 không có off
CA10-A254-600E
 2pole 7bước 1-2-3-4-5-6-7 không có off
CA10-A255-600E
 2pole 8bước 1-2-3-4-5-6-7-8 không có off
CA10-A260-600E
 2pole 2bước 0-1-2 có v trí off
CA10-A260-620E
 2pole 2bước 0ff-1-2 có v trí off
 
 
CA10-A261-600E
 2pole 3bước 0-1-2-3 có v trí off
CA10-A261-620E
 2pole 3bước 0ff-1-2-3 có v trí off
CA10-A261-621E
 2pole 3bước AUS-AUTO-AUF-ZU
CA10-A262-600E
 2pole 4bước 0-1-2-3-4 có v trí off
CA10-A262-620E
 2pole 4bước 0ff-1-2-3-4 có v trí off
CA10-A263-600E
 2pole 5bước 0-1-2-3-4-5 có v trí off
CA10-A263-620E
 2pole 5bước 0ff-1-2-3-4-5 có v trí off
CA10-A264-600E
 2pole 6bước 0-1-2-3-4-5-6 có v trí off
CA10-A264-620E
 2pole 6bước 0ff-1-2-3-4-5-6 có v trí off
CA10-A265-600E
 2pole 7bước 0-1-2-3-4-5-6-7 có v trí off
CA10-A265-620E
 2pole 7bước 0ff-1-2-3-4-5-6-7 có v trí off
CA10-A270-600E
 3pole 3bước 1-2-3 không có off
CA10-A271-600E
 3pole 4bước 1-2-3-4 không có off
CA10-A272-600E
 3pole 5bước 1-2-3-4-5 không có off
CA10-A273-600E
 3pole 6bước 1-2-3-4-5-6 không có off
CA10-A274-600E
 3pole 7bước 1-2-3-4-5-6-7 không có off
CA10-A275-600E
 3pole 8bước 1-2-3-4-5-6-7-8 không có off
CA10-A280-600E
 3pole 2bước 0-1-2 có v trí off
CA10-A280-620E
 3pole 2bước 0ff-1-2 có v trí off
CA10-A281-600E
 3pole 3bước 0-1-2-3 có v trí off
CA10-A281-620E
 3pole 3bước 0ff-1-2-3 có v trí off
CA10-A282-600E
 3pole 4bước 0-1-2-3-4 có v trí off
CA10-A282-620E
 3pole 4bước 0ff-1-2-3-4 có v trí off
CA10-A283-600E
 3pole 5bước 0-1-2-3-4-5 có v trí off
CA10-A283-620E
 3pole 5bước 0ff-1-2-3-4-5 có v trí off
CA10-A284-600E
 3pole 6bước 0-1-2-3-4-5-6 có v trí off
CA10-A284-620E
 3pole 6bước 0ff-1-2-3-4-5-6 có v trí off
 
 
 
 
CA10-A290-600E
 1pole on/off 90 (độ) 0 - 1
CA10-A290-620E
 1pole on/off 90 (độ) off - on
CA10-A291-600E
 2pole on/off 90 (độ) 0 - 1
CA10-A291-620E
 2pole on/off 90 (độ) off - on
CA10-A292-600E
 3pole on/off 90 (độ) 0 - 1
CA10-A292-620E
 3pole on/off 90 (độ) off - on
CA10-A293-600E
 4pole on/off 90 (độ) 0 - 1 ( có 1 cực đóng trước 60 độ)
CA10-A293-620E
 4pole on/off 90 (độ) off - on
CA10-A294-600E
 4pole có v trí off 90 (độ) 1 - 0 - 2
CA10-A294-620E
 4pole có v trí off 90 (độ) 1 - 0ff - 2
 
 
 
 
CA10-A295-600E
 1pole 1 - 2 30( độ)    tự trả về, không có v trí off
CA10-A295-620E
 1pole off - on 30( độ)    tự trả về, không có v trí off
CA10-A296-600E
 2pole 1 - 2   30( độ)    tự trả về, không có v trí off
CA10-A296-620E
 2pole off - on 30( độ)    tự trả về, không có v trí off
CA10-A297-600E
 3pole 1 - 2 30( độ)    tự trả về, không có v trí off
CA10-A297-620E
 3pole off - on 30( độ)    tự trả về, không có v trí off
CA10-A299-600E
 3pole 1 - 0 - 2 30 (độ) có v trí off
CA10-A299-620E
 3pole 1 - 0ff - 2 30 (độ) có v trí off
CA10-A310-600E
 1pole 0 - 1 - 2 đa nảng có v trí off ( có 2 bộ)
CA10-A310-620E
 1pole 0ff - 1 - 2 đa nảng có v trí off
CA10-A311-600E
 1pole 0 - 1 - 2 - 3 đa nảng có v trí off
CA10-A311-620E
 1pole 0ff - 1 - 2 - 3 đa nảng có v trí off
CA10-A312-600E
 2pole 0 - 1 - 2 đa nảng có v trí off
CA10-A312-620E
 2pole 0ff - 1 - 2 đa nảng có v trí off
CA10-A313-600E
 2pole 0 - 1 - 2 - 3 đa nảng có v trí off
CA10-A313-620E
 2pole 0ff - 1 - 2 - 3 đa nảng có v trí off
CA10-A314-600E
 3pole 0 - 1 - 2 - 3 đa nảng có v trí off   0, A, A+B
CA10-A314-620E
 3pole 0ff - 1 - 2 - 3 đa nảng có v trí off
CA10-A315-600E
 3pole 0 - 1 - 2 - 3 đa nảng có v trí off   0, A, A+B, A+B+C
CA10-A315-620E
 3pole 0ff - 1 - 2 - 3 đa nảng có v trí off
CA10-A320-600E
 1pole PROV - 0 - DRIFT   tự trả về có v trí off
CA10-A320-621E
 1pole 1 - 0 -2   tự trả về có v trí off
CA10-A321-600E
 2pole PROV - 0 - DRIFT   tự trả về có v trí off
CA10-A321-621E
 2pole 1 - 0 -2   tự trả về có v trí off
CA10-A322-600E
 3pole PROV - 0 - DRIFT   tự trả về có v trí off
CA10-A322-621E
 3pole 1 - 0 -2   tự trả về có v trí off
 
 
 
 
CA10-A324-600E
 4pole on/off 90 (độ) 0 - 1
CA10-A324-620E
 4pole on/off 90 (độ) off - on
CA10-A325-600E
 5pole on/off 90 (độ) 0 - 1 ( contacts)
CA10-A325-620E
 5pole on/off 90 (độ) off - on ( contacts)
CA10-A326-600E
 6pole on/off 90 (độ) 0 - 1 ( 1 cực đóng trước 30 độ)
CA10-A326-620E
 6pole on/off 90 (độ) off - on ( 1 cực đóng trước 30 độ)
CA10-A327-600E
 4pole on/off 90 (độ) 0 - 1 ( 3 cực đóng trước 30 độ)
CA10-A327-620E
 4pole on/off 90 (độ) off - on ( 3 cực đóng trước 30 độ)
 
 
 
 
CA10-A330-600E
 1pole 0 - 1 - 2 - 3 đa năng có v trí off ( 2 bộ)
CA10-A330-620E
 1pole 0ff - 1 - 2 - 3 đa năng có v trí off
CA10-A331-600E
 2pole 0 - 1 - 2 - 3 đa năng có v trí off ( 2 bộ)rãy chuyển mạch
CA10-A331-620E
 2pole 0ff - 1 - 2 - 3 đa năng có v trí off
CA10-A332-600E
 3pole 0 - 1 - 2 - 3 đa năng có v trí off ( chuyển tiếp)
CA10-A332-620E
 3pole 0ff - 1 - 2 - 3 đa năng có v trí off
CA10-A339-600E
 2pole 0 - 1 - 2 - 3 đa năng có v trí off ( 2 bộ)rãy chuyển song song
CA10-A339-620E
 2pole 0ff - 1 - 2 - 3 đa năng có v trí off nhiều rãy chuyển song song
 
 
 
 
CA10-A341-600E
 5pole on/ off 60(độ) 0 - 1
CA10-A341-620E
 5pole on/ off 60(độ) off - on
CA10-A341-621E
 5pole on/ off 60(độ) off - on ( mảt lớn hơn)
CA10-A341-622E
 5pole on/off 60 (độ) , FRAN - TILL
CA10-A341-623E
 5pole on/off 60 (độ) , FRAN - TILL ( mảt lớn hơn)
CA10-A341-624E
 5pole on/off 60 (độ) , FRAN - TILL ( mảt lớn hơn có chữ)
CA10-A341-625E
 5pole on/ off 60(độ) 0 - 1 ( mảt lớn hơn có chữ)
CA10-A342-600E
 6pole on/ off 60(độ) 0 - 1
CA10-A342-620E
 6pole on/ off 60(độ) off - on
CA10-A342-621E
 6pole on/ off 60(độ) off - on ( mảt lớn hơn)
CA10-A342-622E
 6pole on/off 60 (độ) FRAN - TILL
CA10-A342-623E
 6pole on/off 60 (độ) FRAN - TILL ( mảt lớn hơn)
CA10-A342-624E
 6pole on/off 60 (độ) FRAN - TILL ( mảt lớn hơn có chữ)
CA10-A342-625E
 6pole on/ off 60(độ) 0 - 1 ( mảt lớn hơn có chữ)
CA10-A343-600E
 7pole on/ off 60(độ) 0 - 1
CA10-A343-620E
 7pole on/ off 60(độ) off - on
CA10-A344-600E
 8pole on/ off 60(độ) 0 - 1
CA10-A344-620E
 8pole on/ off 60(độ) off - on
CA10-A345-600E
 9pole on/ off 60(độ) 0 - 1
CA10-A345-620E
 9pole on/ off 60(độ) off - on
CA10-A346-600E
 10pole on/ off 60(độ) 0 - 1
CA10-A346-620E
 10pole on/ off 60(độ) off - on
CA10-A347-600E
 11pole on/ off 60(độ) 0 - 1
CA10-A347-620E
 11pole on/ off 60(độ) off - on
CA10-A348-600E
 12pole on/ off 60(độ) 0 - 1
CA10-A348-620E
 12pole on/ off 60(độ) off - on
 
 
 
 
CA10-A361-600E
 5pole 1 - 0 - 2 có v trí off 60 ( độ)
CA10-A361-620E
 5pole 1 - 0ff - 2 có v trí off 60 ( độ)
CA10-A362-600E
 6pole 1 - 0 - 2 có v trí off 60 ( độ)
CA10-A362-620E
 6pole 1 - 0ff - 2 có v trí off 60 ( độ)
CA10-A363-600E
 7pole 1 - 0 - 2 có v trí off 60 ( độ)
CA10-A363-620E
 7pole 1 - 0ff - 2 có v trí off 60 ( độ)
CA10-A364-600E
 8pole 1 - 0 - 2 có v trí off 60 ( độ)
CA10-A364-620E
 8pole 1 - 0ff - 2 có v trí off 60 ( độ)
 
 
 
 
CA10-A369-600E
 5pole 1 - 2 không có v trí off 60 (độ)
CA10-A370-600E
 6pole 1 - 2 không có v trí off 60 (độ)
CA10-A371-600E
 7pole 1 - 2 không có v trí off 60 (độ)
CA10-A372-600E
 8pole 1 - 2 không có v trí off 60 (độ)
CA10-A373-600E
 9pole 1 - 2 không có v trí off 60 (độ)
CA10-A374-600E
 10pole 1 - 2 không có v trí off 60 (độ)
CA10-A375-600E
 11pole 1 - 2 không có v trí off 60 (độ)
CA10-A376-600E
 12pole 1 - 2 không có v trí off 60 (độ)
 
 
 
 
CA10-A400-600E
 2pole 1 - 0 - 2 ( đảo chiểu motor)
CA10-A400-620E
 2pole FOR-OFF-REV ( đảo chiểu motor)
CA10-A400-621E
 2pole 1 - 0FF - 2 ( đảo chiểu motor)
CA10-A401-600E
 3pole 1 - 0 - 2 ( đảo chiểu motor)
CA10-A401-620E
 3pole FOR-OFF-REV ( đảo chiểu motor)
CA10-A401-621E
 3pole 1 - 0 - 2 ( đảo chiểu motor)
CA10-A402-600E
 3pole start-1-0-2-start ( đảo chiểu motor) & contactors
CA10-A410-600E
Off - star - delta 0 - Y - sao
CA10-A410-620E
Off - star - delta 0ff - Y - sao
CA10-A413-600E
Đảo chiểu sao - Y - 0 - Y - sao
CA10-A416-600E
contact phụ v trí off   0 - Y - sao
CA10-A419-600E
Đảo chiểu contactors 0 -Y - sao
CA10-A425-600E
tách pha lúc khởI động 0 - 1 - start
CA10-A425-620E
tách pha lúc khởI động off - run - start
CA10-A426-600E
tách pha, đảo chiều 1 - start - o - start - 2
CA10-A426-620E
tách pha, đảo chiều 1 - start - off - start - 2
CA10-A440-600E
Đ khiển 2 vận tốc lệch của motor 0 - 1 - 2
CA10-A440-620E
Đ khiển 2 vận tốc lệch của motor 0ff - 1 - 2
CA10-A441-600E
Đ khiển 2 vận tốc lệch của motor 1 - 0 - 2 có v trí off
CA10-A441-620E
Đ khiển 2 vận tốc lệch của motor 0ff - 1 - 2 có v trí off
CA10-A442-600E
Đ khiển 2 vận tốc lệch của motor 2 - 1 - 0 - 1 - 2 có đảo chiều
CA10-A442-620E
Đ khiển 2 vận tốc lệch của motor 2 - 1 - 0ff - 1 - 2 có đảo chiều
CA10-A444-600E
Đ khiển 2 vận tốc lệch của motor 0 - 1 - 2 có contactors
CA10-A444-620E
Đ khiển 2 vận tốc lệch của motor 0ff - 1 - 2 có contactors
CA10-A451-600E
Đ khiển 2 vận tốc 2 kiểu đấu # nhau Y ( sao) 0 - 1 - 2
CA10-A451-620E
Đ khiển 2 vận tốc 2 kiểu đấu # nhau Y ( sao) 0ff - 1 - 2
CA10-A457-600E
Đ khiển 3 vận tốc 3 kiểu đấu # nhau Y ( sao) YY , 0 - 1 - 2
CA10-A457-620E
Đ khiển 3 vận tốc 3 kiểu đấu # nhau Y ( sao) YY , 0ff - 1 - 2
CA10-A466-600E
Đ khiển 2 vận tốc không có v trí off   1 - 2
CA10-A468-6..E
Đ khiển 2 vận tốc có v trí off 2 khớp trượt   2-1-Y-0-Y-1-2
 
 
 
 
CA10-A476-600E
4pole 3bước 1-2-3 không có v trí off
CA10-A477-600E
4pole 4bước 1-2-3-4 không có v trí off
CA10-A478-600E
4pole 5bước 1-2-3-4-5 không có v trí off
CA10-A480-6..E
4pole 2bước 0-1-2 có v trí off
CA10-A481-6..E
4pole 3bước 0-1-2-3 có v trí off
CA10-A482-6..E
4pole 4bước 0-1-2-3-4 có v trí off
CA10-A484-600E
5pole 3bước 1-2-3 không có v trí off
CA10-A485-600E
5pole 4bước 1-2-3-4 không có v trí off
CA10-A486-6..E
5pole 2bước 0ff-1-2 có v trí off
CA10-A487-6..E
5pole 3bước 0-1-2-3 có v trí off
CA10-A489-600E
6pole 3bước 1-2-3 không có v trí off
CA10-A490-600E
6pole 4bước 1-2-3-4 không có v trí off
CA10-A491-6..E
6pole 2bước 0-1-2 có v trí off
CA10-A537-600E
khoá chuyển mạch TRIP - NORMAL
CA10-A540-600E
2 tầng nhiều cấp 0 - 7 cấp
CA10-A541-600E
2 tầng nhiều cấp 0 - 7 cấp ( có bổ sung)
CA10-A542-600E
3 tầng nhiều cấp 0 - 7 cấp + ( có bổ sung)
CA10-A543-600E
2 tầng nhiều cấp 0 - 11 cấp
CA10-A545-600E
3 tầng nhiều cấp 0 - 11 cấp + ( có bổ sung)
CA10-A550-600E
2 tầng nhiều cấp 0 - 9 cấp
CA10-A551-600E
2 tầng nhiều cấp 0 - 9 cấp ( có bổ sung)
CA10-A552-600E
2 tầng nhiều cấp 0 - 9 cấp + ( có bổ sung)
CA10-A622-600E
tách pha đảo chiều   REV - OFF - FWD
CA10-A710-600E
1pole có v trí off 1 - 0 - 2
CA10-A711-600E
2pole có v trí off 1 - 0 - 2
CA10-A712-600E
3pole có v trí off 1 - 0 - 2
CA10-A713-600E
4pole có v trí off 1 - 0 - 2
CA10-A714-600E
1pole có v trí off 1 - 0 - 2 tự trả về 
CA10-A715-600E
2pole có v trí off 1 - 0 - 2 tự trả về
CA10-A720-600E
1pole không có v trí off 1 - 2
CA10-A721-600E
2pole không có v trí off 1 - 2
CA10-A722-600E
3pole không có v trí off 1 - 2
CA10-A723-600E
4pole không có v trí off 1 - 2
CA10-A730-600E
1pole 3 bước không có v trí off 1 - 2 - 3
CA10-A731-600E
1pole 4 bước không có v trí off 1 - 2 - 3 - 4
CA10-A750-600E
2pole 3 bước không có v trí off 1 - 2 - 3
CA10-A751-600E
2pole 4 bước không có v trí off 1 - 2 - 3 - 4
CA10-A789-600E
stop - statr
CA10-A790-600E
tự trả về   start - 1 - 0 - 2 - start
CA10-A791-600E
tự trả về   0 - 1 - start
CA10-A795-600E
1pole tự trả về    1 - 2

NHÀ PHÂN PHỐI


ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI


TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sản phẩm mới   |   Dịch vụ - Dự án   |   Chứng nhận   |   Tài liệu kỹ thuật   |   Tuyển dụng   |   Liên hệ
Copyright © 2008-2013 Tan Thanh Phong. Thiết kế website bởi AVA Domain Hosting